Tag Archives: Toyota Pháp Vân

Toyota Pháp Vân

Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng (TGP) được thành lập ngày 22 tháng 01 năm 1998 và chính thức đi vào hoạt động tháng từ tháng 04/1999. TGP là công ty được liên doanh giữa 3 đối tác lớn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) Tập đoàn Sumitomo Nhật […]