Lưu trữ thẻ: Toyota Hoàn Kiếm

Toyota Hoàn Kiếm

XÍ NGHIỆP TOYOTA HOÀN KIẾM HÀ NỘI Số 7 Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, HoànKiếm, Hà Nội Thông tin chung về Xí Nghiệp: Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội được thành lập ngày 10/5/1997. Xí nghiệp có trụ sở […]